Sprzęt techniczny

1

W naszym parku maszyn znajdują się między innymi:

  • walce drogowe do robót bitumicznych i ziemnych
  • zagęszczarki wibracyjne
  • układarki mas bitumicznych oraz nawierzchni z elementów wibroprasowanych
  • skrapiarki
  • kotły do produkcji asfaltów lanych
  • ładowarki
  • frezarki
  • specjalistyczny sprzęt do robót torowych
1 5 3
4 11 7
12 6 10