Laboratorium drogowe

1

Posiadanie własnego laboratorium drogowego wyposażonego w specjalistyczny sprzęt, stwarza naszej firmie możliwości w dużym stopniu kompleksowej i samodzielnej kontroli i obsługi realizowanych przez nas inwestycji drogowych, obejmującej m.in.:

  • badania mieszanek betonowych i asfaltowych wykorzystywanych do budowy dróg
  • badania kruszyw
  • badania bezpośrednio na budowie zagęszczeń, nośności gruntu i warstw konstrukcyjnych nawierzchni