Profil działalności

1

WPRD GRAVEL jest firmą działającą na rynku budowy infrastruktury. Nasza działalność skupia się przede wszystkim na kompleksowej budowie i modernizacji dróg i ulic. Ponadto zajmujemy się budową i utrzymaniem torowisk tramwajowych i kolejowych.

 

Oferta naszych usług obejmuje między innymi:

 • wszelkie typy podbudów i nawierzchni, w tym:
  • nawierzchnie bitumiczne:         

                    - betony asfaltowe

                    - asfalty lane

                    - mastyks grysowy SMA

                    - mastyksy mostowe

  • nawierzchnie betonowe:

                    - wykonywane bezpośrednio na budowie metodą „na mokro”

                    - z elementów prefabrykowanych, np. płyty drogowe, elementy wibroprasowane

  • nawierzchnie kamienne
  • podbudowy z kruszyw
 • torowiska tramwajowe – budowa, przebudowa, modernizacja, bieżące utrzymanie i konserwacja
 • roboty ziemne
 • roboty kanalizacyjne
 • roboty inżynieryjne
 • organizacja ruchu

Na potrzeby realizacji prowadzonych inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa firma współpracuje z bazą sprawdzonych Podwykonawców. Aby poszerzyć kompleksowość obsługi powierzonych nam zadań, chętnie zapraszamy do współpracy firmy branżowe zajmujące się między innymi: instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, teletechniką, energetyką, gazownictwem, zielenią itp.