Dane Spółki

1

Zarząd „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu            Adam Andrzejkowicz
Wiceprezes Zarządu     Piotr Żochowski
Członek Zarządu          Wojciech Kupniewski
Spółka Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:               0000086330
NIP:                           583-000-05-98
REGON:                     190107207
Kapitał zakładowy:    500 000 zł